Operacje atomiczne

W pewnych sytuacjach, na przykład przy wykonywaniu obliczeń równoległych, przydatna jest klasa działań i operacji dla których zagwarantowane jest wykonanie w sposób niepodzielny. Takie operacje w języku angielskim zwykło się nazywać atomic (więcej informacji), w języku polskim atomowymi (więcej informacji). Słowo atomowy jednak kojarzy się głównie z atomami lub energią atomową, takie znaczenia wskazuje również słownik języka polskiego PWN (link do hasła).

Postuluję więc użycie słowa atomiczny jako odnoszącego się do niepodzielności.

Zarówno atomowy jak i atomiczny to przymiotniki odrzeczownikowe wywodzące się od słowa atom. Wprowadzenie przymiotnika atomiczny pozwala wyraźnie oddzielić które rzeczy odnoszą się do atomów - cząstek, a które do niepodzielności. Słowo atom wywodzi się z greki od słowa ἄτομος – átomos, α-, „nie-” + τέμνω – temno, „ciąć”. Przyrostek -iczny został tutaj wybrany najprawdopodobniej arbitralnie, głownie z powodu zapadania w pamięć, znaczy „dotyczący czegoś”. Słowotwórczo atomiczny znaczy więc „dotyczący atomu, atomów”, lub, idąc dalej w wyżej rozpisane źródło słowa atom, „dotyczący niepodzielności”.
Propozycja takiego podziału nie wywodzi się ode mnie, zaproponował mi ją mój znajomy Krzysztof w oklicach roku 2016. Nie jestem w stanie powiedzieć czy to on był inicjatorem tej idei, czy jednak tak jak ja usłyszał propozycję takiego podziału od znajomego i zdecydował się na przyjęcie go.